Telefono tinklai

Televizijos tinklai

Kompiuteriniai tinklai

 

Kompiuterių tinklai

Šiandiena be tinklo, apjungiančio kompiuterius neįsivaizduojamas nei vienos stambesnės, tuo labiau didelės įmonės ar viešosios įstaigos darbas.

Kompiuterių tinklo sukūrimas vyksta keliais etapais:

  • Priešprojektinė objekto apžvalga, užsakovo uždotis;
  • Kompiuterių tinklo projekto sukūrimas;
  • Tinklo montavimas pagal projektą;
  • Tinklo įrangos montavimas ir paleidimas;
  • Programinės įrangos nustatymas;
  • Tinklo testavimas ir pridavimas eksploatacijai.

Kompiuterių tinklo projektas sukuriamas užsakovo techninės uždoties pagrindu. Techninėje užduotyje turi būti:

  • Patalpų planų išdėstymai, nurodant visas būsimo tinklo darbo vietas;
  • Kūriamo tinklo kategorijos ir tipo nustatymas (kat. 5 ar 6 arba optinis tinklas);
  • Esamo tinklo (jei yra) išplėtimo galimybės arba būsimo tinklo plėtimo perspektyvos

ateityje.

Kai tinklas suprojektuotas, vykdomi montavimo darbai pagal projektą. Mes skiriame daug dėmesio darbų kokybei ir tvarkai, kad po instaliavimo darbų grindys, sienos ir lubos išliktų švarios, nes suinstaliuotas tinklas turi ne tik tai kokybiškai veikti, bet ir negadinti patalpų interjero, o atvirkščiai, jį papildyti.

Beje, saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant kompiuteriu yra išdėstyti higienos normose HN 32:1998.

Pagal jas vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m² ploto ir ne mažiau 30 m³ erdvės. Darbo paviršiaus apšvieta turi būti ne mažesnė  kaip 300 lx (liuksų) ir ne didesnė, kaip 500 lx.

Standartinio vidutinio tinklo struktūra ir elementai.

Paprastai užsakovo patalpose kompiuterių tinklo įrangai montuoti išskiriama atskira techninė patalpa – serverinė (jei tokios negalima išskirti, komutacinė spinta paprastai montuojama kabinete).

       Serverinėje montuojama 19‘‘ komutacinė spinta:

Spinta gali būti komplektuojama su ventiliatoriumi (uždaros spintos variantas), su apsaugos nuo viršįtampių bloku. Į šią spintą ir sueina visi UTP ryšio kabeliai nuo darbo vietų:

             

Kabeliai komutacinėse panelėse

lanksčiomis jungtimis (dar vadinamais patch-cord‘ais)

jungiami su tinklo komutatoriais

Būtent komutatoriai ir atlieka sujungimus kompiuterių tinkle. Komutatoriaus prievadų (ryšio lizdų) skaičių patariama parinkti  kiek didesnį, nei tinklo kompiuterių skaičius (paliekant rezervinių prievadų).

   Kompiuteriniam tinklui reikėtų išskirti tinklo serverį. Mažose tinkluose (nuo keletos iki keliolikos kompiuterių tai gali būti paprasčiausias PK, didelėse tinkluose turi būti specializuoti galingi serveriai

Serveris organizuoja visą ryšį tinklo viduje, su Internetu ir kitais išoriniais ryšio tinklais, archyvuoja, kaupia duomenis. Tinklo apsaugai  serveryje instaliuojama „ugniasinė“ (firewall).

Taigi, jei Jūsų namui, biurui arba įstaigai reikalingas kompiuterių tinklas, užsukite pas mus