Apsauginės signalizacijos
sistemos

Gaisrinės signalizacijos
sistemos

Perimetro apsaugos
sistemos

Vaizdo stebėjimo
sistemos

Įeigos kontrolės
sistemos

Mechaninės apsaugos
sistemos  ▼

Durų pritraukėjai "GEZE"
(Vokietija)

Elektromechaninės
sklendės "effeff" (Vokietija)

Spynos, apsodai, cilindrai
 "IKON" (Vokietija)

Seifai "Burg-Wächter"
(Vokietija)

Seifai ir kainos

 

Kaip nustatyti ar tikslinga savo teritoriją apsaugoti perimetro apsaugos sistema?

        Pabandysime išsiaiškinti. Iš pradžių reikia apspręsti, ką jūs norite saugoti? Jeigu išaiškės, kad jums įrengti apsaugos sistemą yra netikslinga, tai ši problema išsiaiškins savaime. Jeigu apsaugos objektas atsirado, reikia:

 • Atlikti pavojaus, grėsmės objektui analizę (kokybiškai atlikti šį darbą gali atitinkami specialistai);
 • Įvertinti objekto patrauklumą diversijoms;
 • Suskaičiuoti apytikslią saugomo turto kainą. Jei turto kaina yra ne mažesnė nei perimetro apsaugos sistemos kaina, tai montuoti objekte perimetro apsaugos sistemą yra tikslinga.

        Paaiškinsime pateikdami pavyzdį: šiltnamis, sodo namelis ir chemijos pramonės objektas potencialiems vagims bei diversantams turi skirtingas reikšmes. Taigi trečiam objektui mūsų sąraše apsauga tikrai reikalinga ir turi būti instaliuota ypač kruopščiai. Sodo nameliui apsauga būtų reikalinga, jei jame yra ką nors tikrai vertingo ir signalizaciją galima pajungti į apsaugos pultą, o saugoti šiltnamį brangia sistema, logiškai mąstant, visiškai netikslinga, šiuo atveju geriau apsaugą patikėti keturkojam sargui.

         Be abejo, reikia įvertinti perimetro apsaugos sistemos sudėtingumo laipsnį. Jis priklauso nuo:

 • Tvoros tipo ir ypatumų;
 • Teritorijos ploto;
 • Reikia įvertinti vietovies reljefą, augmeniją;
 • Įvertinti arti esančių automobilių kelių, geležinkelių, aukštos įtampos linijų įtaką pasirenkamai
  sistemai.
 • Įvertinti laukinių gyvūnų migracijos kelius.

Yra klaidingų nuomonių apie perimetro apsaugos sistemas, taigi paaiškinsime:

Perimetro apsaugos sistema nėra apsauga, blokuojanti  įsibrovėlių patekimą į saugomą teritoriją, ji tik apsaugos įrankis, pagalbinikė, kurioperatyviai praneš jums apie nesankcionuotą patekimą į objektą

          Taigi preiš instaliuojant perimetro apsaugos sistemą, reikia tiksliai nuspręsti, kas reaguos į aliarmo signalą. Patikimiausias variantas yra signalo peradresavimas (siųstuvo pagalba) į saugos tarnybos pultą. Taigi, reikėtų šį darba patikėti profesionalams, kurie turi atitinkamos patirties ir galimybių.

          Kalbant apie perimetro apsaugos sistemas, reikėtų atskirai aptarti ir tvorą, juosiančią perimetrą.

Specialistų pareiškimai apie tai, kad tinklines tvoras, skirtingai, negu aukštas plytų tvoras yra sunkiau įveikti ir lengva apsaugoti, be to, jos neuždengia apžvalgos, dažniausiai gali įtikinti tik kažkokių pramoninių objektų vadovybę. Kas liečia privačios valdos savininkus, tokie pareiškimai jų neįtikina.    

           Žinoma, tai savaime aišku: kas norėtų kabinti papildomą spygliuotų vielų tinklelį su detektoriais virš „ekskliūzyvinės tvoros su nežinomo genijaus freskomis“. Žinoma, apsaugoti perimetrą, nepažeidžiant dizainerių triūso, įmanoma, bet tokia sistema bus gerokai brangesnė. Jeigu jus sugundys variantas „pigiai ir gražu“, tai šiuo principu instaliuota sistema efektyviai nedirbs ir teiks daugybę melagingų suveikimų.

          Gyventojams sodų, namų bendrijose, kur yra įrengta visos gyvenvietės perimetro apsaugos sistema, montuoti panašią sistemą apie savo namą netikslinga, su sąlyga, kad esama gyvenvietės perimetro apsauga organizuota patikimai.

          Bet kuri apsaugos sistema, ar tai perimetro, ar kuri nors kita be pastovios apsaugos (fizinio poveikio įsibrovėliui) yra neefektyvi.

          Labai svarbus faktorius, veikiantis perimetro apsaugos sistemos darbą yra trūkdžių fonas. Kuo jis aukštesnis, tuo sudėtingiau suderinti sistemos darbą, tuo daugiau melagingų suveikimų. O kada sistemą išduoda pavojaus signalą 10 – 15 kartų per dieną, į suveikimą paprasčiausiai niekas nereaguos, taigi pinigai bus išleisti veltui.

          Stabiliai aukštas trūkdžių fonas yra, žinoma, miestuose; už miesto jis, kaip žinia, mažėja, išskyrus vietoves aplink elektrines, elektros perdavimo tinklus, geležinkelius ir kitus trūkdžius generuojančius objektus. Taigi, jei pro namo langą matyti netoli esančią aukštos įtampos liniją, tai projektuojant perimetro apsaugos sistemą, į ją būtina atsižvelgti.

          Teisingas sprendimas planuojant perimetro apsaugą – visų įmanomų veiksnių analizė. Juk tas pats detektorius pagal skirtingas aplinkos sąlygas gali kai kur netikti, o kaž kur – bus vienintelė alternatyva, o jei perimetras yra didesnis virš kilometro, tai atsiranda papildomų problemų organizuojant sistemos maitinimą, registruojant signalus ir t.t.

Yra objektų, kuriuose būtina įrengti perimetro apsaugos sistemą:

 • Atominės elektrinės;
 • Naftos pramonės objektai;
 • Kai kurie jėgos struktūrų objektai;
 • Kai kurie sandėliavimo kompleksai ir t.t.

Gamybos ir prekybos įmonėse įsirengti perimetro apsaugos sistemą tikrai yra tikslinga. Pavieniams gyvenamiems namams ar namų kompleksams perimetro apsaugos sistema gali užtikrinti patikimą apsaugą ir perspėjimą nesankcionuoto patekimo į teritoriją atveju.

Šiuolaikinių perimetro apsaugos sistemų įvairovė yra plati. Sistemos rūšiuojamos pagal signalų detekcijos būdą:

Radiobangės sistemos:                                                                    

  Infraraudonųjų spindulių:

          

Taipogi šiuo metu populiarios ivairios laidinės perimetro apsaugos sistemos:

 • Elektrinio talpumo detekcijos (kinta sistemos elektrinė talpa, prisiliečiant žmogui);
 • Vibracijos detekcijos sistemos;
 • Laidinės radiobangės;
 • Magnetometrinės sistemos;
 • Nutrūkimo (nutraukiami laidai) sistemos.                                           

                                                                   

Perimetro apsaugos sistema dažnai yra naudinga sujungti su vaizdo stebėjimo sistema, kad signalą apie suveikimą būtų galima nedelsiant vizualiai patikrinti:

Mūsų įmonės specialistai pakonsultuos, suprojektuos ir instaliuos būtent tokia sistemą, kurios Jums reikia.