Apsauginės signalizacijos
sistemos

Gaisrinės signalizacijos
sistemos

Perimetro apsaugos
sistemos

Vaizdo stebėjimo
sistemos

Įeigos kontrolės
sistemos

Mechaninės apsaugos
sistemos  ▼

Durų pritraukėjai "GEZE"
(Vokietija)

Elektromechaninės
sklendės "effeff" (Vokietija)

Spynos, apsodai, cilindrai
 "IKON" (Vokietija)

Seifai "Burg-Wächter"
(Vokietija)

Seifai ir kainos

 

Gaisrinės signalizacijos sistemos

Gaisrinė signalizacija skirta automatiniam degimo ar dūmų židinių nustatymui. Gaisrinės signalizacijos sistemai naudojami dūminiai, temperatūriniai ir liepsnos detektoriai, taip pat rankiniai gaisro pavojaus mygtukai. Signaliniai įrenginiai – vidinės sirenos, blykstės ir lauko sirenos su blykste.

Šiuolaikiniai gaisrinės signalizacijos sistemų kontroliniai įrenginiai (centralės) sugeba ne tik priimti, bei apdoroti informaciją iš daviklių, bet ir valdyti gaisro gesinimo sistemos mazgus, atlikti gaisro pavojaus analizę (nustatant dūmų kiekį ir cheminę sudėtį patalpose), valdyti evakuacines sistemas. Pagal veikimo principą išskiriami 3 gaisrinės signalizacijos sistemų tipai:

 1. Neadresinės (dar vadinamos slenkstinėmis arba konvekcinėmis);
 2. Adresinės;
 3. Adresinės – analoginės.

Egziztuoja 3 pagrindinės gaisrinės signalizacijos sistemų sudarymo topologijos: spindulinė, „medžio“ tipo ir žiedinė. Spindulinės topologijos atveju davikliai montuojami į dvilaidį šleifą (spindulį), paprastai iki 20 daviklių spindulyje. Signalus iš daviklių apdoroja ir sprendimą priima centralė.

Gaisrinė centralė (adresinė) Gaisrinė centralė (konvekcinė)

Jungiant sistema „medžio“ topologija vykdomas adresinis informacijos perdavimo būdas (t.y. kiekvienas daviklis turi savo adresą, taigi, priešingai negu spindulinės topologijos atveju, galima tiksliai nustatyti gaisro kilimo vietą.

Žiedinės topologijos atveju taipogi naudojamas adresinis perdavimo būdas, bet kitaip negu „medžio“ topologijos atveju tiek viso spindulio tiek konkretaus daviklio gedimas neiššaukia visos sistemos gedimo (sistema pajungta per duomenų magistralę, taigi visi kiti žiedo davikliai veikia). Blokuojančių įtaisų (izoliatorių) dėka adresinė centralė nustato gedimo vietą, monitoriuje atvaizduojama informacija apie gedimą, o likusi dalis patikimai funkcionuoja.

Gaisro atsiradimo atveju centralė atlieka sekančius veiksmus:

 1. Automatiškai įjungia signalines pranešimo sistemas (sirenas, blykstes, šviesos ar balso evakuacijos sistemą);
 2. Įjungia gaisro gesinimo įrenginius;
 3. Vykdo liftų išblokavimą, atjungia įeigos kontrolės sistemas, atjungia vėdinimo sistemą, įjungia dūmų šalinimo sistemą.
 4. Spausdintuvas fiksuoja visos sistemos darbo būseną.
 5. Jei gaisrinės signalizacijos sistema sujungta su apsauginės signalizacijos centrale, pranešimas apie suveikima gali būti perduodamas saugos tarnybai.

 

Gaisro signalizacijos sistemos pagrindiniai elementai – davikliai. Jie būna sekančių tipų:

 1. Optiniai dūminiai davikliai – skirti aptikti patalpose dūmų daleles, formuoja pavojaus signalą, kai

  dūmų koncentracija pasiekia tam tikrą nustatytą lygį. Pritaikymas patalpose: skaičiavimo

  technikos, radioaparatinėse, rūbinės, knygų saugyklos, kabinetai, archyvai ir t.t.

  Dūmų jutikliai

 2. Temperatūriniai davikliai – skirti padidintos oro temperatūros patalpose užfiksavimui.

  Pritaikymas patalpose: miltelinių medžiagų, kombinuotų pašarų saugyklos, visuomeninio

  maitinimo ir buitinio aptarnavimo įstaigos.

  Temperatūros jutikliai

 3. Infrarauduonujų spindulių barjerai – dažniausiai naudojami didelio ploto ir aukščio patalpose. Barjeras sudarytas iš dviejų dalių, ant sienos ar palubėje montuojamas siųstuvas, priešingoje patalpos pusėje – imtuvas. Optinėje ašyje tarp imtuvo ir siųstuvo neturi būti jokių pašalinių įrenginių ar daiktų.

   

 4. Liepsnos detektoriai – pagal veikimą būna ultravioletinio liepsnos spektro ir infraraudonojo (priklausomai nuo saugomų medžiagų cheminės sudėties). Daviklyje yra jautrus optinis fotoelementas, kuris užfiksuoja degimo liepsnos atsiradimą. Iš visų daviklių greičiausiai reaguoja į gaisrą (3-5 sekundės), bet jų trūkumas – aukšta melagingų suveikimų tikymybė. Vis tik jie nepakeičiami apsaugant nuo gaisro dažymo kameras, kabelių šulinius, dujų paskirstymo stotis, naftos, chemijos pramonės objektus.

 

Be to reikėtų paminėti ir rečiau naudojamus daviklius: jonizuojančius (aptikimo jutiklis – silpnos jonizacijos šaltinis, dažniausiai amercio241 izotopas, neviršijantis bendro radiacijos fono) ir laidinius - specialūs termokabeliai (tiesiami kabelių šachtose, gaisro aptikimo metodas - termokabelio varžos pakeitimas, kylant temperatūrai).

Mūsų firmą projektuoja, instaliuoja, priduoda priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir aptarnauja įvairių lygių gaisrinės signalizacijos sistemas. Mūsų siūloma įranga – Europoje gerai žinomų firmų gaminiai : „Bentel Security“, „System Sensor“, „First Inertia Switch“, „Apollo“, „Aritech“ ir t.t.

Objekto apsaugos nuo gaisro organizavimas – labai svarbus ir atsakingas uždavinys, nes nuostoliai gaisro atveju dažniausia būna daug didesni, negu vagystės ar įsilaužimo atvejais.